segunda-feira, dezembro 29, 2014

"com quem quero passar o natal"

Pesquisa da Only★Star, realizada com 300 leitoras, onde foi pergutnado com quem (homem) elas gostariam de passar a noite de Natal.


1) Aiba Masaki (Arashi)
2) Sakurai Sho 
(Arashi)
3) Fukuyama Masaharu
4) Matsumoto Jun (Arashi)
5) Ohno Satoshi 
(Arashi)
6) Domoto Tsuyoshi (KinKi Kids)
7) Ninomiya Kazunari 
(Arashi)
8) Kamenashi Kazuya (KAT-TUN)

9) Sakurai Kazutoshi Mr. Children)
10) Domoto Koichi (KinKi Kids)

Fonte:  jnews1

Nenhum comentário:

Postar um comentário