sexta-feira, setembro 16, 2011

Em qual ator emana sensualidade?

Devido ao novo CM em que Matsuyama Kenichi, onde ele foi elogiado devido ao seus lábios sexys, foi perguntado pela Goo Ranking: Qual ator emana sensualidade?

1. Matsumoto Jun
2. Mukai Osamu
3. Narimiya Hiroki
4. Sakurai Sho
5. Fukuyama Masaharu
6. Takenouchi Yutaka
7. Matsuda Shota
8. Mizoshima Hiro
9. Kimura Takuya
10. Nishijima Hidetoshi
11. Tamayama Tetsuji
12. Okada Junichi
13. Tamaki Hiroshi
14. Toyokawa Etsushi
15. Sato Koichi
16. Odagiri Joe
17. Matsuyama Kenichi
18. Asano Tadanobu
19. Outros

fonte: Goo Rankings


Nenhum comentário:

Postar um comentário