terça-feira, maio 03, 2011

Qual modelo dita sua moda

Bom Ranking da Oricon, onde foi pergutnado: Qual "modelo" masculino dita a sua moda de se vestir.
A pergunta foi feita pra cerca de 200 jovens do sexo masculino, e o resultado foi o seguinte:

1. Fukuyama Masaharu
2. Narimiya Hiroki
3. Mukai Osamu
4. Kimura Takuya (SMAP)
5. Sakurai Sho (ARASHI)
6. Ninomiya Kazunari (ARASHI)

7. Koike Teppi
8. Domoto Tsuyoshi (KinKi Kids)
9. Sato Takeru
10. Sakurai Kazutoshi
11. Odagiri Joe

Nenhum comentário:

Postar um comentário