segunda-feira, outubro 21, 2013

CM - Ajinomoto

Ajinomoto "Knorr coup soup" com Tegoshi Yuya, Inohara Yoshihiko e Yokoyama  Yu

Inohara version


Tegoshi version 


Yokoyama version 


trio version 

Créditos: youtube

Nenhum comentário:

Postar um comentário