sexta-feira, julho 12, 2013

Alguns vídeos de Ongaku no Chikara

Alguns videos achados na net do evento Ongaku no chikara ~ The Music Day


Johnny's Medley

- HSJ /Sho: “Daybreak" de Otokogumi
- Kanjani /Jun: “Star Light" de “Hikari Genji"
- Kat-tun /Satoshi: “I should date" de Toshihiko Takara
- Tokio /Aiba: “Omatsuri ninja" de Ninja
- News /Nino: “Nai Nai 16" de Shibugakitai
- Arashi: “Kamen budokai" de Shounentai
- All: “Sniker Blues" de Masahiko Kondo

Koda Kumi: Cutie Honey / Lalalalala


Exile Tribe: Singing and dancing to their song

Arashi

Nenhum comentário:

Postar um comentário